Já jsem muzikant

Lyrics - Czech

(Folk song from Czechia)

Refrain
Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
my jsme muzikanti, přicházíme k vám.

1. Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na housle.
Jak se na ně hraje?
Fidli, fidli, staré vidli,
fidli, fidli, housličky.
Fidli, fidli, staré vidli,
fidli, fidli, housličky.
Refrain

2. Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na basu.
Jak se na ni hraje?
Stála basa u primasa,
za kamnama stála,
kdyz primaska zatopila,
basa sama hrála.
Refrain

3. Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na trumpetu.
Jak se na ni hraje?
Já rád játra, ty rád játra
on rád játra, trumpeta.
Já rád játra, ty rád játra
on rád játra, trumpeta.
Refrain

4. Já umím hráti.
My umíme taky.
A to na bubínek.
Jak se na něj hraje?
Bumtarata, bumtarata
bumtarata bubínek.
Bumtarata, bumtarata
bumtarata bubínek.

English Translation - I am a Musician

Refrain
I am a musician and I come to you from the Czech Republic.
We are musicians, we come to you.

1. I can play.
We can too.
And that on the violin.
How do you play them?
Fidli, fidli, old pitchfork,
fiddle, fiddle, fiddle.
Fidli, fidli, old pitchfork,
fiddle, fiddle, fiddle.
Refrain

2. I can play.
We can too.
And on bass.
How to play it?
The bass stood by the primate*,
she stood behind the stove
in the kitchen,
the bass played itself.
Refrain

3. I can play.
We can too.
And that on the trumpet.
How to play it?
I like liver, you like liver
he likes liver, trumpet.
I like liver, you like liver
he likes liver, trumpet.
Refrain

4. I can play.
We can too.
And on the drum.
How to play it?
Boom, boom, boom
boomtarata drums.
Boom, boom, boom
boomtarata drums.

*town official

Some of the lyrics don’t seem to make sense, but they rhyme in Czech.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top