Hrály dudy u pobudy

Lyrics - Czech

(Czech folk song)

Hrály dudy u Pobudy, já jsem je slyšela.
Dávali mi kominíka, já jsem ho nechtěla.
A já radši krejčího, to je něco jinšího,
ušije mi šněrovačku ze samýho zlatýho.

Ještě lepší, nežli krejčí, dudáček je jako květ,
přijde ke mně, zadudá mně, všichni budou závidět.
Zadudej mi, trošíčku, mojí milou písničku!
Přijdeš-li k nám dneska večer, dám ti sladkou hubičku.

English Translation – They played bagpipes at Pobuda

The bagpipes played at Pobuda, I heard them.
They gave me a chimney sweep, I didn’t want him.
And I prefer a tailor, that’s something else,
he sews me a lace of gold.

Even better than a tailor, a bagpiper is like a flower,
he will come to me, he will choke me, everyone will envy.
Give me a little song, my sweet song!
If you come to us tonight, I’ll give you a sweet mouthful.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top