Ack Värmeland, du sköna

Lyrics - Swedish

(Swedish folk tune, Lyrics by Anders Fryxell, 1822) & Fredrik August Dahlgren, 1846)

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land!
Du krona för Svea rikes länder!
Ja, komme jag än mitt i det förlovade land,
till Värmland jag ändå återvänder.
Ja, där vill jag leva, ja, där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö,
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

I Värmeland — ja där vill jag bygga och bo,
med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång —
vid den vill jag somna så stilla en gång
och vila i värmländska jorden.

English Translation – Oh Värmland, You Lovely

Ah, Värmeland*, you beautiful, you beautiful country!
You are the crown for the countries of Svea Kingdom!
Yes, if I come in the middle of the promised land,
to Värmland I still return.
Yes, there I want to live, yes, there I want to die.
If once from Värmland I take a mother,
I know that I will never regret it.

In Värmeland – yes I want to build and live there,
with the simplest happiness contentment.
Its valleys and forest give me the peace of quiet,
and the air is fresh at its heights.
And the rapids sing their lovely song –
at it I want to fall asleep once
and rest in the warm-earthy soil.

*Värmland is a landskap (historical province) in west-central Sweden. (source)

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top