O ce veste minunată

Lyrics - Russian

(Russian folk song)

O, ce veste minunată,
În Betleem ni se-arată,
Astăzi, S-a născut
Cel fărde-nceput,
Cum au spus prorocii.
Astăzi, S-a născut
Cel fărde-nceput,
Cum au spus prorocii.

Că la Betleem Maria
Săvârșind călătoria,
Într-un mic sălaș,
Lâng-acel oraș,
L-a născut pe Mesia,
Într-un mic sălaș,
Lâng-acel oraș,
L-a născut pe Mesia.

Pe Fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască.
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască.

English Translation – Oh, what wonderful news

Oh, what wonderful news,
We are shown in Bethlehem,
Today, He was born
The proud one,
As the prophets said.
Today, He was born
The proud one,
As the prophets said.

That at Bethlehem Maria
In completing the journey,
In a small hall,
Near that city,
He was born the Messiah,
In a small hall,
Near that city,
He was born the Messiah.

The Son in His name,
The Father sent Him into the world,
To be born
And to grow
To save us.
To be born
And to grow
To save us.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

1 thought on “O ce veste minunată”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top