O ce veste minunată


Lyrics

O, ce veste minunată,
În Betleem ni se-arată,
Astăzi, S-a născut
Cel fărde-nceput,
Cum au spus prorocii.
Astăzi, S-a născut
Cel fărde-nceput,
Cum au spus prorocii.

Că la Betleem Maria
Săvârșind călătoria,
Într-un mic sălaș,
Lâng-acel oraș,
L-a născut pe Mesia,
Într-un mic sălaș,
Lâng-acel oraș,
L-a născut pe Mesia.

Pe Fiul în al Său nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască.
Să se nască
Și să crească
Să ne mântuiască.

Translation – Oh, what wonderful news

Oh, what wonderful news,
We are shown in Bethlehem,
Today, He was born
The proud one,
As the prophets said.
Today, He was born
The proud one,
As the prophets said.

That at Bethlehem Maria
In completing the journey,
In a small hall,
Near that city,
He was born the Messiah,
In a small hall,
Near that city,
He was born the Messiah.

The Son in His name,
The Father sent Him into the world,
To be born
And to grow
To save us.
To be born
And to grow
To save us.


See also


YouTube


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • ListenShare this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top