Å Vil Du Hava Meg Te Å Kveda

Lyrics - Norwegian

(Folk song from Norway)

Å vil du hava meg til å kveda
det skal eg gjæra med største gleda.
Og eg skal kveda så vænt fyr deg
at du skal gløyma deg sjølv og meg,
at du skal gløyma deg sjølv og meg.

Å hei og hå, det gaman syngje
då færkje sorgji vårt hjarta tyngje.
Det lettar upp alt det tongje mot
det er som venaste feleljod,
det er som venaste feleljod.

English Translation - Oh, if you want me to sing*

Oh, if you want me to kvede*
I shall do it with the greatest joy.
And I shall sing* so lovely for you
that you shall forget yourself and me,
that you shall forget yourself and me.

Oh hey and ho, it is a pleasure to sing
then sorrow cannot burden our hearts.
It lightens all heavy mood
it is like the loveliest fiddle-sound,
it is like the loveliest fiddle-sound.
(source)

*Kvede = A kind of singing done in the past (source)

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top