Pili Aoao


Lyrics

ʻO ka pōnaha iho a ke ao
Ka pipiʻo mālie maluna
ʻIke ʻoe i ka hana mikiʻala
Nowelo i ka pili ʻaoʻao

Refrain
Maikaʻi ke aloha o ka ipo
Hana mao ʻole i ka pu`uwai
Houhou liʻiliʻi i ka poli
Nowelo i ka pili ʻaoʻao

A mau ka pilina ʻolu pono
Huli aʻe hoʻoheno mālie
Hanu liʻiliʻi aheahe
Nowelo ia ka pili ʻaoʻao

Translation

The clouds form a circle
And bend over from above
And you will see the clever doings
Of one who seeks to be close to one’s side

Refrain
Good is the love of the sweethearts
That ruthlessly attacks the heart
And pokes the bosom, little by little
So seeks one to be close to one’s side

There is a close companionship
When one turns and quietly woos
Softly, quietly breathing
So seeks one to be close to one’s side (source)


See also


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen



Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top