Lyrics - Hawaiian

(Hawaiian folk song)

Hone ana ko leo e ‘ulili e,
O kahi manu noho ‘ae kai.
Kia ‘i ma ka lae a ‘o kekaha,
‘O ia kai ua lana mä lie.

Refrain
‘Ulili ë (Ahahana ‘ulili ehehene ‘ulili ahahana)
‘Ulili ho’i (Ahahana ‘ulili ehehene ‘ulili ahahana)
‘Ulili holoholo kahakai ë,
O ia kai ua lana mä lië.

2. Hone ana ko leo kölea ë
Pehea `o Kahiki? Maika`i nö
`O ia `äina `uluwehiwehi
I hui pü `ia me ke onaona Refrain

English Translation – Wandering Tattler

1. The voice of the sandpiper is soft and sweet
Little bird who lives by the sea
Ever watchful on the beaches
Where the sea is calm

Refrain:
The sandpiper
The sandpiper returns
Sandpiper runs along the beach
Where the sea is peaceful and calm

2. The voice of the sandpiper is soft and sweet
How are you, stranger? Very well
You grace our land
Where the sea is always calm

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top