Hist, hvor vejen slår en bugt

Lyrics - Danish

(Music by J. C. Gebauer, 1846, Denmark, Lyrics by Hans Christian Andersen, 1829)

1. Hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger der et hus så smukt. (repeat)
Væggene lidt skæve stå,
ruderne er ganske små,
døren synker halvt i knæ,
hunden gør, det lille kræ,
under taget svaler kvidre,
solen synker – og så vid’re.

2. I den røde aftensol
sidder moder i sin stol, (repeat)
kinden luer dobbelt rød,
barnet har hun på sit skød.
Drengen er så frisk og sund,
æblekinden rød og rund!
Se, hvor hun i spøg ham banker
på de søde pusselanker.

3. Katten står og krummer ryg,
men forstyrres af en myg, (repeat)
barsk han den med poten slår
og igen som hofmand står.
Moder klapper barnets kind;
se, hvor sødt det sover ind,
drømmer om de engle smukke
i sin lille, pæne vugge.

English Translation - Where the road bends

1. Where the road bends,
there is a house so beautiful. (repeat)
The walls stand a little crooked,
the windows are quite small,
the door half sinks to its knees,
the dog does, the little critter,
under the roof swallows chirp,
the sun is setting – and so on.

2. In the red evening sun
mother sits in her chair, (repeat)
the cheek is double red,
she has the child on her lap.
The boy is so fresh and healthy,
the apple cheek red and round!
See how she jokingly knocks him
on his sweet legs.

3. The cat stands and arches its back,
but disturbed by a mosquito, (repeat)
harshly he strikes it with his paw
and again stands royally.
Mother pats child’s cheek;
see how sweetly he sleeps in,
dreaming of the beautiful angels
in its small, neat cradle.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top