Gore gwiazda Jezusowi


Lyrics

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku
Józef z Marią asystują przy boku, przy boku

Refrain
Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina
W Betlejem, w Betlejem (repeat)

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie
Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie Refrain

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli
W koło szopę o północy obiegli, obiegli Refrain

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy
Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi Refrain

Translation – A star to Jesus

A star to Jesus in the cloud, in the cloud
Joseph and Mary assist by his side, by his side

Refrain
Hey ino dyna, dyna, the son of God is born
In Bethlehem, in Bethlehem (repeat)

An ox and a donkey serve together at the manger, at the manger
They roar, hum a delicate person, the person Refrain

The shepherds came with gifts, they came
They ran around the shed at midnight, ran around it Refrain

The angel of the Lord himself proclaimed these wonders, these wonders
Which they have not heard as alive, as alive Refrain


See also


YouTube


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • ListenShare this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top