Et barn er født i Betlehem

Lyrics - Danish

(14th Century Latin hymn, Lyrics translated by Nicolai F.S. Grundtvig)

Et barn er født i Betlehem, Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru sad I løn, sad i løn,
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!

Han lagdes i et krybberum, krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!

Og Østens vise ofred der, ofred der,
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!

Forvunden er nu al vor nød, al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!

Guds kære børn vi blev på ny, blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå, lyseblå,
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

Guds engle der os lære brat, os lære brat,
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!

Da vorde engle vi som de, vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!

Ham være pris til evig tid, evig tid,
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!

English Translation - A Child is Born in Bethlehem

A child is born in Bethlehem, Bethlehem,
so rejoice Jerusalem!
Hallelujah, hallelujah!

A poor virgin sat in pay, sat in pay,
and gave birth to the King’s Son of Heaven.
Hallelujah, hallelujah!

He was laid in a crib, crib,
God’s angels sang with joy about it:
Hallelujah, hallelujah!

And the wise men of the east sacrificed there, sacrificed there,
gold, frankincense and myrrh.
Hallelujah, hallelujah!

Gone is now all our distress, all our distress,
us today is a savior born.
Hallelujah, hallelujah!

Dear children of God we were again, were again,
must celebrate Christmas in Heaven City.
Hallelujah, hallelujah!

On star carpets light blue, light blue,
shall we glad we go to church.
Hallelujah, hallelujah!

God’s angels who teach us abruptly, teach us abruptly,
to sing as they sang last night:
Hallelujah, hallelujah!

Then we became angels like them, we like them,
God’s gentle face we shall see.
Hallelujah, hallelujah!

Praise be to him forever, everlasting,
for savior ball and brother gentle!
Hallelujah, hallelujah!

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top