De Herdertjes Lagen Bij Nachte

Lyrics - Dutch

(Joseph Alberdingk Thijm, 1852)

1. De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d’engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
‘t liep tegen het nieuwe jaar.

2. Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje beneen
Daar vlamd’ er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer.

3. Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen ter weiden
Hun schaapkens aan d’engelenschaar
Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar.

4. Ach kindje, och kindje, dat heden
In ‘t nederig stalletje kwaamt
Ach, laat ons Uw paden betreden
Want gij hebt de wereld beschaamd.
Gij kwaamt om de wereld te winnen
De machtigste vijand te slaan
De kracht uwer liefde van binnen
Kan wereld noch hel weerstaan.

English Translation - The shepherds were lying down at night

1. The shepherds were lying down at night.
They were lying down at night in the field,
They were keeping their faithful watch,
They had counted their sheep.
Then they heard the angels sing,
Their songs were fluent and clear.
The shepherds all went to Bethlehem,
It was close to the New Year.

2. When they came to Bethlehem,
There flashed three rays through each other.
One ray they noticed up in the sky,
One ray came right from the crib,
Then one beam sparkled from their eyes
And fell on the delicate little child,
They were moved to tears
And knelt down by Jesus.

3. Mary blushed with an abundance
of humility and sweet joy,
The good Saint Joseph he gently stroked
The Child, the joy of mankind.
The shepherds pleaded with the angels
To watch over their sheep,
They couldn’t leave the crib,
They awaited the New Year.

4. Oh, little child, oh, little child, that today
Came to this humble stable.
Oh, let us all follow your path,
For you have shamed the world.
You came to conquer the world,
To strike down the most powerful enemy.
The power of your love within,
The world and hell cannot resist.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top