Daj Boh šťastia

Lyrics - Slovakian

(Slovakian folk song)

Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti
každý Boží deň.
Nech ich sused v láske má,
nech im pokoj zachová.
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.

Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky
ožiaruje dom.
Hladným chleba dobrého,
chorým zdravia pevného.
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým národom.

Dopraj Bože svojmu dielu
večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí,
všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj Bože svojmu dielu
večné trvanie.

English Translation – Give God happiness

Give God happiness to this earth,
to all the people in it.
Let the sun shine brightly
every day of God.
May a neighbor have them in love,
let them keep their peace.
Give God happiness to this earth,
to all the people in it.

Give God happiness to this earth,
to all nations.
Let them light the stars of love
irradiates the house.
By hungry good bread,
ill health solid.
Give God happiness to this earth,
to all nations.

Give God your work
eternal duration.
Let it not perish itself,
we all ask.
Give fish clean water,
keep birds and wildlife.
Give God your work
eternal duration.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top