Lyrics

As më jep nj’er ujë moj balluk’ e prërë (repeat)
Me se të të japë trendafil me ere? (repeat)

Jarnana, Jarnane,
Jarnana moj të keqëne (repeat)

O me dorënde tënde moj balluk’ e prërë (repeat)
Dora m’u ndodh zënë trendafil me ere? (repeat) Refrain

Me se t’u ndodh zënë moj balluk’ e prërë? (repeat)
Me unazëne tënde, trendafil me ere (repeat) Refrain

 

Translation

Give me water with your hands, oh girl with cut bangs
With what do I give you, scented rose?

Refrain
La la la, I love you
(… may I take all your misfortunes upon me!)

With your own hands, oh girl with cut bangs
My hand happens to be busy, scented rose.  Refrain

What’s making your hand busy, oh girl with cut bangs
The ring you gave me, scented rose.  Refrain
(source)

Dance

Links

The following content is available below to Plus Members:

  • PDF includes:
    • Song with chords
  • MIDI file
  • MP3