Tomtarnas julnatt

Lyrics - Swedish

(Melody by Vilhelm Sefve-Svensson, aka. Vilh. Sefve, 1898, Lyrics by Alfred Smedberg, aka. Tippu Tipp

1. Midnatt råder, det är tyst i husen, tyst i husen,
alla sova, släckta äro ljusen, äro ljusen.
Tipp tapp, tipp tapp, tippe tippe tipp tapp, tipp, tipp, tapp!

2. Se, då krypa tomtar upp ur vrårna, upp ur vrårna,
lyssna, speja, trippa fram på tårna, fram på tårna.
Tipp tapp…

3. Snälla folket låtit maten rara, maten rara,
stå på bordet åt en tomteskara, tomteskara.
Tipp tapp…

4. Hur de mysa, hoppa upp bland faten, upp bland faten,
tissla, tassla: ”God är julematen!”, ”Julematen!”
Tipp tapp…

5. Gröt och skinka, lilla äpplebiten, äpplebiten,
tänk, så rart det smakar Nisse liten! Nisse liten!
Tipp tapp…

6. Nu till lekar! Glada skrattet klingar, skrattet klingar,
rundt om granen skaran muntert svingar, muntert svingar.
Tipp tapp…

7. Natten lider. Snart de tomtar snälla, tomtar snälla,
kvickt och näpet allt i ordning ställa, ordning ställa.
Tipp tapp…

8. Sedan åter in i tysta vrårna, tysta vrårna,
tomteskaran, tassar nätt på tårna, nätt på tårna.
Tipp tapp…

English Translation – Santa’s Christmas Night

1. Midnight prevails, it is quiet in the houses, quiet in the houses,
all sleep, extinguish the lights, extinguish the lights.
Tipp tapp.. = Sound of feet tiptoeing

2. Look, then crawling gnomes up out of the corners, out of the corners,
listen, watch, tripping on the toes, tripping on the toes.
Tipp tapp..

3. The nice people left the sweet food, the sweet food,
Left on the table for a band of gnomes, band of gnomes.
Tipp tapp..

4. How they chew, jumping up among the dishes, up among the dishes,
Whispering: “Good is the Christmas!”, “Christmas food!”
Tipp tapp..

5. Porridge and ham, little apple piece, apple pie,
Imagine, how nice does it taste for little gnome! Little gnome!
Tipp tapp..

6. Now for games! Happy laughter sounds, laughter sounds
around the tree they cheerfully turn, cheerfully turn.
Tipp tapp..

7. The night is ending. Soon the gnomes please, gnomes please
quickly and neatly everything in order set, order set.
Tipp tapp..

8. Then back into the silent corners, silent corners,
the gnomes, sneak on the toes, on the toes.
Tipp tapp..

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top