Hoe leit dit kindeke


Lyrics

1. Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

Refrain
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

2. Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal
Speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeke
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal. Refrain

3. En gij, o engeltjes, komt hier ook bij
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij. Refrain

Translation – How This Little Child

How this little child lies in the cold,
See how all his limbs tremble.
Look at how he weeps and cries of mourning!

Refrain
Na, na, na, na, na, na, delicate small child,
Just keep silent, sh, sh! And no longer cry.

2. So, race then, shepherds, come to the stable,
Play a sweet song for this little lambkin,
It seems to me that He will soon be sleeping. Refrain

3. And you, oh little angels, also come here
Sing a motet for your king
To entertain him with your melody. Refrain


See also


YouTube


Extras for Plus Members

  • Song with chords
  • MIDI file
  • ListenShare this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top