Wśród nocnej ciszy

Lyrics - Polish

(Polish folk song)

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
//Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana, Przywitać Pana.//(repeat)

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie
//Jako Bogu cześć Mu dali
A witając zawołali,
Z wielkiej radości, Z wielkiej radości//(repeat)

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany
Cztery tysiące lat wyglądany
//Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił, Nam się objawił//(repeat)

I my czekamy na Ciebie, Pana
A skoro przyjdziesz na głos kapłana
//Padniemy na twarz przed Tobą
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina, Chleba i wina//(repeat)

English Translation – In the silence of the night

In the silence of the night, the voice spreads
Get up, shepherds, God is born to you!
// Choose quickly
Hurry up to Bethlehem
Greet the Lord, Greet the Lord. //(Repeat)

They went, they found the Child in a manger
With all the signs given to each other
// As God they worshiped Him
And in greeting they cried out, With great joy // (repeat)

Ah, hello, the long-desired Savior
Looked for four thousand years
// On you, kings, prophets
They waited, and you were waiting tonight
He revealed himself to us, he revealed himself to us // (repeat)

And we are waiting for you, the Lord
And since you come aloud the priest
// We’ll fall on our faces in front of you
Believing you are under cover
Bread and wine, Bread and wine // (repeat)

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top