Mennyből az angyal

Info

This is probably the oldest and most popular Hungarian Christmas carol. (source)

Lyrics - Hungarian

(Hungarian folk song)

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok,
hogy Betlehembe sietve menvén
lássátok, lássátok.

Istennek fia, aki született
jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek üdvözítőtök
valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária,
barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
szent fia, szent fia.

El is menének köszöntésére
azonnal, azonnal,
szép ajándékot vivén szívükben
magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképpen
imádják, imádják,
a nagy Úristent ilyen nagy jóért
mind áldják, mind áldják.

English Translation – Angel from heaven

From heaven the angel came down to you,
shepherds, shepherds,
to go to Bethlehem in a hurry
see, see.

Son of God who was born
in the manger, in the manger,
He will be your savior
really, really.

Next to him is his mother,
Mary, Mary,
it lies among the beasts, resting in a manger
holy son, holy son.

They even went to greet him
immediately, immediately,
carrying a beautiful gift in their hearts
with themselves, with themselves.

Little Jesus equally
they love, they love,
the great Lord for such great good
both blessed and blessed.

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top