Nesem vám noviny

Lyrics - Czech

(Czech folk song)

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte.

Syna porodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Anděl Páně jim to sám přikázal,
když se jim na poušti všem ukázal,
k Betlému jíti, neprodlévati,
k Betlému jíti, neprodlévati,
hned rozkázal.

English Translation - I bring you news

I bring you news, listen,
from the Bethlehem countryside, beware.
Hear them diligently and infallibly,
hear them diligently and infallibly,
meditate.

A pure virgin more a son,
in the manger she put Jesus Christ,
she wrapped it and bore it,
she wrapped it and bore it,
in swaddling clothes.

To whom the angels came from heaven,
even the shepherds are gathered together,
they welcomed him, praised him,
they welcomed him, praised him,
gifts were borne.

The Angel of the Lord commanded them,
when he showed them all in the wilderness,
to Bethlehem go, do not spread,
to Bethlehem go, do not spread,
he ordered.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top