Bóg się rodzi

Info

The carol is regarded by some as the National Christmas hymn of Poland. (source)

Lyrics - Polish

(Polish folk tune, Lyrics by Franciszek Karpiński, 1792)

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów, obnażony,
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony.
Wzgardzony, okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami!

Refrain
A Słowo Ciałem się stało,
I mieszkało między nami.

Cóż masz niebo,
nad ziemiany?
Bóg porzucił
szczęście swoje.
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje.
Niemało cierpiał, niemało,
Ześmy byli winni sami. Refrain

English Translation – God is Born

God is born, the power is tormenting,
Lord of the heavens, stripped,
The fire solidifies, the glow darkens,
He the Limitless takes limit.
Disgraced, covered with glory,
Mortal King over the centuries!

Refrain
And the Word was made flesh,
Has come on earth to dwell among us.

What is your heaven, above the earth?
God has given up His happiness.
He entered among the beloved’s people,
By sharing hardships.
He suffered a lot, not a little,
We were the guilty ones ourselves. Refrain
(source) (source)

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top