Lyrics

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Translation

Poland has not yet perished,
So long as we still live.
What the alien force has taken from us,
We shall retrieve with a sabre.

March, march, Dąbrowski,
From the Italian land to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

Links

The following content is available below to Plus Members:

  • PDF includes:
    • Song with chords
  • MIDI file
  • MP3