Lyrics

Sampung mga daliri
kamay at paa
dalawang mata
dalawang tainga
ilong na maganda…

Maliliit na ngipin
masarap kumain
dilang maliit nagsasabi
huwag kang magsinungaling!

Translation

Ten fingers,
Hands and feet,
Two eyes,
Two ears,
Beautiful nose…

Little teeth,
Delicious eating,
Little tongue telling,
No lies!


See also


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen


Amazon link is an affiliate link. I earn a small commission, but there is no extra cost to you.