Lyrics - Czech

(Folk song from Czechia)

1. Hajej, nynej, Ježíšku,
Ježíšku, pučíme ti kožíšku.
Budeme té kolíbati,
Abys moh’ libě pospati,
Hajej, nynej, Ježíšku,
Pučíme ti kožíšku.

2. Hajej, nynej, miláčku,
Miláčku, mariánský synáčku.
Budeme té kolíbati,
Abys moh’ libě pospati,
Hajej, nynej, miláčku,
Mariánský synáčku.

English Translation - Come now

1. Come now, Jesus,
Baby Jesus, we’re pulling your fur.
We will rock you
So that you can sleep sweetly,
Come on now baby Jesus
We’re pulling your fur.

2. Come on now baby
Beloved, Maria’s son.
We will rock you
So that you can sleep sweetly,
Come on now baby
Maria’s son.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top