Kënga e Gjyshes

Lyrics - Albanian

(Albanian folk song)

Tregon gjyshja nga herë
Na ishte se na ishte
Na ish një herë një djalë
Si veten shokët kishte.

Dhe unë duke dëgjuar
Shikoj me sytë e mi,
Një trim duke luftuar
Për fatet e lirise.

Refrain
I ëmbël zëri gjyshes
Kur ngjarjen më tregon
E lehtë dorë e saja
Mbi krye më ledhaton.
(4x)

English Translation – Grandma’s Song

Grandma tells us of the time
There was once,
Before us, a boy
Who like myself had friends.

And listening,
I saw with my eyes,
A brave struggle
For the fate of freedom.

Refrain
The sweet voice of grandma,
When she tells me the story
Her gentle hand
Caresses my head.
(4x)
(source)

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top