Hurra for deg som fyller ditt år

Lyrics - Norwegian

(Margrethe Munthe, 1911, Norway)

Hurra for deg som fyller ditt år!
Ja, deg vil vi gratulere!
Alle i ring omkring deg vi står,
og se, nå vil vi marsjere.
Bukke nikke neie, snu oss omkring,
danse for deg med hopp og sprett og spring.
Ønske deg av hjertet alle gode ting!
Og si meg så, hva vil du mere?
Gratulere!

Høyt våre flagg vi svinger. Hurra!
Ja, nå vil vi riktig feste!
Dagen er din, og dagen er bra,
men du er den aller beste!
Se deg om i ringen, hvem du vil ta!
Dans en liten dans med den du helst vil ha!
Vi vil alle sammen svinge oss så glad:
En av oss skal bli den neste!
Til å feste!

English Translation – Hooray for you who turn your year!

Hooray for you who turn your year!
Yes, we want to congratulate you!
Everyone in the ring around you we stand,
and behold, now we will march.
Bend nod no, turn us around,
dance for you with jumps and bounces and jumps.
Wish you all the best!
And tell me then, what more do you want?
Congratulate!

Loud our flags we wave. Hurray!
Yes, now we want to party right!
The day is yours, and the day is good,
but you are the very best!
Look around the ring, who you want to take!
Dance a little dance with the one you want!
We all want to swing so happy:
One of us will be the next!
To party!

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top