ninna-nanna


Lyrics

Ninna nanna
Coccola della mama
Ninna nanna
Coccola del papa
(repeat)

Translation

Ninna nanna (lullaby)
Cuddle with mama
Ninna nanna
Cuddle with papa


See also


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen