Den Lille Ole med Paraplyen

Lyrics - Danish

(Folk song from Denmark)

Den lille Ole med paraplyen,
ham kender alle småfolk i byen,
hver lille pige, hver lille dreng,
han lægger sødt i sin lille seng.

Så vil han ud paraplyen brede
og uskylds hygge om lejet sprede,
da vil i drømme den lille fyr
fortælle dejlige eventyr.

Han vil fortælle om stjerner klare,
og om den dejlige engleskare,
og om den yndige lille fe,
som alle børn vil så gerne se.

Og har om dagen de artig’ været,
og kærlig fader og moder æret,
da kan så glade til sengs de gå,
og drømme smukt om Guds engle små.

Og når om morgenen solen skinner,
da vågner de med små røde kinder,
og takke Gud for, hvad de har drømt,
og kysse fader og moder ømt.

English Translation - Little Sandman with the Umbrella

The little Sandman with the umbrella
He is known by all kids in town,
Every little girl, every little boy
He puts to bed sweetly.

Then he opens his umbrella
And spreads about the bed the comfort of innocence
Then in dreams the little guy will
Tell wonderful fairy tales.

He will tell about the stars clear
And about the wonderful angels,
And about the pretty little fairy
That all children will so want to see.

And if they have been well behaved all day
And lovingly honored father and mother,
Then so happily to bed they can go
And dream beautifully of God’s little angels.

And when in the morning the sun shines
Then they’ll awaken with little red cheeks
And thank God for what they have dreamt
And kiss father and mother tenderly.
(source)

See also

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top