Raska fötter springa tripp, tripp, tripp

Lyrics - Swedish

(Music by Emmy Köhler, 1858–1925, Lyrics by Sigrid Sköldberg-Pettersson, 1870–1941)

Raska fötter springa tripp, tripp, tripp!
Mamma har så bråttom klipp, klipp, klipp!
Juleklappar lackas in.
Dörren stängs för näsan din.
Det är bara roligt.

Pappa har gått ut i sta’n, sta’n, sta’n;
Köper där en präktig gran, gran, gran.
Den skall hängas riktigt full,
Först en stjärna utav gull,
Nötter sen och äpplen.

Se nu är ju allting klart, klart, klart.
Barnen rusa in med fart, fart, fart.
Vem står där i pappas rock?
Jo, det är vår julebock.
Han har säkert klappar.

Alla barnen ropa: “Ack, ack, ack;
Snälla rara pappa, tack, tack, tack”!
Margit får en docka stor.
Gungehäst får lille bror.
Stina får en kälke.

Snart är glada julen slut, slut, slut.
Julegranen bäres ut, ut, ut.
Men till nästa år igen
Kommer han vår gamle vän,
Ty det har han lovat.

English Translation - Quick feet run trip, trip, trip!

Quick feet run trip, trip, trip!
Mom is in such a hurry clip, clip, clip!
Christmas presents are varnished.
The door closes in your face.
It’s just fun.

Dad has gone out into town, town, town;
Buy there a magnificent fir, fir, fir.
It must be hung really full,
First a star of gold,
Nuts and apples.

Look, now everything is ready, ready, ready.
The children rush in with speed, speed, speed.
Who’s standing there in daddy’s coat?
Well, that’s our Santa.
He sure has gifts.

All the children cry, “Alas, alas, alas;
Dearest dad, thanks, thanks, thanks”!
Margit gets a large doll.
Little brother gets a rocking horse.
Stina gets a toboggan.

Merry Christmas will soon be over, over, over.
The Christmas tree is carried out, out, out.
But until next year again
Will he our old friend,
Because he has promised.

See also

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top