Gạo Trắng Trăng Thanh

Lyrics - Vietnamese

(Vietnamese folk song)

Trong đêm trăng, tiếng chày khua,
Ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Ai đang say, chày buông rơi,
Nghe tiếng vơi tiếng đầy
Nghe tiếng vơi tiếng đầy

Ai đang đi, trên đường đê,
Tai lắng nghe muôn câu hò đê mê
Vô đây em, dù trời khuya
Anh nhớ đưa em về
Anh nhớ đưa em về

English Translation – White Rice

In the moonlit night, the sound of plowing,
Voices in the lovely night
Awed by beauty
The sound of beating the rice
The sound of beating the rice

Walking along crossing the fields
Listening to the lovely song
Come in here, come and sing
In the moonlit night
In the moonlit night

See also

  • Country: Vietnam
  • Subject: moon
  • Meter: 4
  • Scale: natural minor
  • Source: Songs That Children Sing, Eleanor Chroman, Oak Publications, 1970

YouTube

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen to the song

Share this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top