Lyrics

Kde domov můj, kde vlast je má,
voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká domov můj,
země česká domov můj!

Translation

Where is my home, where is my homeland,
Water roars across the meadows,
Pinewoods rustle among crags,
The garden is glorious with spring blossom,
Paradise on earth it is to see.
And this is that beautiful land,
The Czech land, my home,
The Czech land, my home! (source)


See also


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen