Lyrics

gao shan qing
jian shui lan
a li shan de gu niang
mei ru shui ya
a li shan de shao nian zhuang ru shan
a li shan de gu niang mei ru shui ya
a li shan de shao nian zhuang ru shan
gao shan chang qing jian shui chang lan
gu niang he na shao nian yong bu fen ya
bi shui chang wei zhuo qing shan zhuan

English Translation

The high mountain is green, the valley water blue.
The girl on A-Li Mountain is as beautiful as the water.
The boy in A-Li Mountain is as strong as the mountain.

The high mountain is always green, the valley water always blue.
The girl and the young man will never part.
The blue waters will flow around the mountain forever.


See also


YouTube


Extras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • Listen