Circenīša Ziemassvētki


Lyrics

Dzied circenītis aizkrāsnē.
Nāc, puisīt, mātei azotē.
Ak, neprasi! Nav maizītes.
Skat, skat, tur laukā zvaigznītes!

Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš,
Mums, lūk, tur logā mēnestiņš!
Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš,
Tik spoži citiem nespīd viņš.

Beidz raudāt, dēliņ, rimsti nu,
Es tad ko jauku stāstīšu:
Mēs runci ratos iejūgsim,
Uz mēnestiņu nobrauksim.

Tur būs tev spožas spēlītes,
Būs runcim zelta pelītes.
Tev iedos sidrab’ šaut’nīti
Un vēl ar zelta gailīti.

Pie sāniem būs tev zobentiņš
Un rokās sarkans karodziņš.
Miedz, puisīt, aizmiedz azotē
Kâ circenītis aizkrāsnē.

Translation

Sings the cricket near the fire.
Come on, boy, go to your mother’s bosom.
Oh, do not ask! No bread.
Look, look, there are stars in the field,
Look, look, there are stars in the field,
Look, look, there are stars in the field!

For the other nut, a pie,
Look at the moon in the window!
Such a sweet, white, round moon,
It shines for us, it is not so bright to others.
It shines for us, it is not so bright to others.
It shines for us, it is not so bright to others.

Stop crying, son,
I will tell you something nice,
We will drive the chariot,
Let’s go to the moon.
Let’s go to the moon.
Let’s go to the moon.

There will be shiny games for you,
We will run golden mice.
You will get a silver gun,
And a golden rooster.
And a golden rooster.
And a golden rooster.

On your side you will have a sword
And in your hands a red flag.
Sleep, boy, fall asleep at the bosom
By the cricket like the cricket.
By the cricket like the cricket.
By the cricket like the cricket.


See also


YouTubeExtras for Plus Members

  • Song with chords (PDF)
  • MIDI file
  • ListenShare this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top